مبانی نظری کیفیت زندگی

دسته بندي : تحقیق » مبانی نظری و پیشینه تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 84 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏کیفیت زندگی
‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ زندگ‏ی‏ سازه‏‏ا‏ی‏ است که از ن‏ی‏مه‏ دوم قرن ب‏ی‏ستم‏ مورد توجه نظر‏ی‏ه‏ پردازان شاخه‏‏ها‏ی‏ مختلف علوم اجتماع‏ی‏ و مطالعات توسعه، مد‏ی‏ران‏ و کارگزاران س‏ی‏است‏ اجتماع‏ی‏ قرار گرفته است.‏ ‏ا‏ی‏ن‏ توجه تحت تأث‏ی‏ر‏ پ‏ی‏امدها‏ی‏ منف‏ی‏ حاصل از فرا‏ی‏ند‏ صنعت‏ی‏ شدن، س‏ی‏است‏ ها‏ی‏ متمرکز بر رشد اقتصاد‏ی‏ و تحول رو‏ی‏کردها‏ی‏ نظر‏ی‏ و‏ ‏س‏ی‏است‏‏ها‏ی‏ عمل‏ی‏ توسعه بوده است.
‏ ‏با‏ توجه‏ به‏ ا‏ی‏ن،‏ با‏ی‏د‏ گفت ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ زندگ‏ی‏ مفهوم جد‏ی‏د‏ی‏ ن‏ی‏ست‏. ر‏ی‏شه‏ تار‏ی‏خ‏ی‏ استفاده از ا‏ی‏ن‏ عبارت را م‏ی‏ توان در آثار کلاس‏ی‏ک‏ ارسطو ‏ی‏افت‏. و‏ی‏ از رابطه ب‏ی‏ن‏ ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ زندگ‏ی‏ هنگام شاد‏ی‏ و ارزش‏‏ها‏ی‏ ذهن‏ی‏ افراد سخن م‏ی‏گو‏ی‏د‏ (مختار‏ی‏ ونظر‏ی‏،‏ 1389)‏. شرح یک زندگی خوب از نظر فلسفه را می‏‏توان در کار ارسطو ردیابی کرد. فلاسفه به مذهب کمالی (عقیده بر اینکه انسان در دین و اخلاق می تواند به کمال برسد)، فلسفه خوشی پرستی، نظریه رجحان در تصور کلی نزدیک شده اند. کیفیت زندگی به صورت علمی، هم از نظر مثبت گرایی و هم از نظر پدیده شناسی مطالعه شده است، اما هنوز توسط نوگراها دست نخورده است. بنابراین نظریه کیفیت زندگی جدید نیست و به صورت افراطی در بحث های علمی، اخلاقی و فلسفی آورده شده است.‏ همه اینها به دیدگاه‏‏های اساساً مختلف کشیده شده‏‏اند و درک جهانی در مورد کیفیت زندگی را به وجود آورده‏‏اند. عبارت "کیفیت زندگی" خود مبهم و دوپهلوست. می‏‏تواند به یک ویژگی از زندگی در پرسش اشاره کند و یا می‏‏تواند کیفیت ملموس از تجربه زندگی باشد.
‏ پژوهشگرانِ شاخص‏‏های اجتماعی، کیفیت زندگی را در کل به صورت سایبانی در نظر می‏‏گیرند که باید هم شرایط زندگی و هم موضوع بهزیستی روانی و شادکامی را پوشش دهد (وینهوون1. Veenhoven, K.
‏، 2000). به عنوان مثال این حرکت منجر به جنبش هایی مانند اولین ویرایش مجله مطالعات شادکامی در سال 2000 شد. همچنین، متون مراقبت های بهداشتی و سلامت اغلب از موضوع "کیفیت زندگی" استفاده می

 
دسته بندی: تحقیق » مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تعداد مشاهده: 1611 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 84

حجم فایل:96 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: